MONTÁŽ SATELITNEJ A ANTÉNNEJ TECHNIKY

Montáž antén a satelitných systémov, rekonštrukcie a opravy anténnej/satelitnej techniky pre byty, rekreačné strediská, firemné objekty, hotelové komplexy, rodinné domy a panelákov.

 • Odborníci na montáže satelitných a televíznych antén
 • Nastavenie pomocou certifikovaného meracieho prístroja.
 • Namontovanie konzoly alebo stožiaru
 • Inštaláciu antén a rozvodov
 • Prepojenie satelitného prijímača s Vašou domácou zostavou a odborné naladenie
 • Zaškolenie našim pracovníkom
 • Satelitný komplet Vám po predchádzajúcej dohode dopravíme až na miesto
 • Ceny úkonov a montáži po dohode a obhliadke miesta
 • Kompletný servis antén a satelitov – opravy, presmerovanie, výmeny
 • Opravy satelitných prijímačov, SET-TOP-BOXov.
 • Meranie signálu TV, SAT
 • Naladenie satelitných prijímačov, TV, SET-TOP-BOXov.

Spolupracujeme s nasledujúcimi dodávateľmi satelitnej televízie: